Paraabeli
Paraabeli

Paraabeli


Paraabeli on esittävän taiteen kollektiivi, jonka ovat perustaneet vuonna 2015 Iiris Autio ja Matti Halén. Teemme ajatuksia herättävää nykyteatteria ja monipuolisia koulutuksia lempeydellä ja ammattitaidolla. Olemme työskennelleet esittävän taiteen, opetustyön sekä osallistavien ja soveltavien menetelmien parissa yhteensä yli kolmekymmentä vuotta. Uskomme, että taide avaa ymmärryksen ihmisyyteen ja elämään. Jokainen on luova ja taide kuuluu kaikille.

Vapaana ammattiryhmänä Paraabelin tekemisen lähtökohta on kokonaisvaltainen ja kollektiivinen teatterintekijyys. Osaamisessamme yhdistyvät näyttelijän, ohjaajan ja dramaturgin ammattitaito sekä esityksen teknisen toteutuksen ja tuotannon valmiudet. Ohjelmistossamme on useita kiertäviä näytelmiä ja esiintyvä tarinateatteriryhmä Kertoma!. Tyylimme on ajankohtaista ja ajatuksia herättävää, ilmaisultaan raikasta ja tutkivaa sekä fyysisyyttä ja visuaalisuutta korostavaa teatteria. Vuonna 2020 kehitimme TAIKEn tuella oman läsnäolevan näyttelijäntyön praktiikan ja kurssisisällöt siihenastisen työskentelymme pohjalta.

Ohjaamme viikoittain harjoittelevaa teatteriryhmä Ellipsiä, järjestämme omaa kurssitoimintaa ja toimimme teatteri- ja draamaopettajina. Opetustyössä meille on tärkeää turvallinen ja avoin ympäristö, jossa voi kasvaa, tutkia ja kokeilla. Paraabeli on Suomen draama- ja teatteriopetuksen liiton (FIDEA) yhteistyöteatteri.

Näkymme

Paraabeli rakentuu kahden teatterialan freelancerin hioutuneesta yhteistyöstä. Haluamme muuttaa meitä koskettaneet ja liikuttaneet asiat esteettiseksi elämykseksi, jonka voi kokea omakseen. Meitä inspiroi taiteellinen monimuotoisuus, viimeistelty visuaalisuus sekä laaja dynamiikka ja autenttinen ilmaisu. Me olemme, elämme ja liikumme.

Olemme alusta asti luoneet ja vahvistaneet toiminnassamme lempeää ja kriittistä pedagogiikkaa ja ohjaajantyötä, joka tukee oppijoiden omaa toimijuutta. Tavoitteemme on teatterin kestävä kehitys ja terveet työskentelytavat. Tahdomme toimia niin, että samat ihmiset haluavat tehdä teatteria ja työskennellä keskenään myös jatkossa.

Paraabeli pohjautuu kreikan kielen sanaan parabole, joka tarkoittaa vertausta, kahden asian vertaamista toisiinsa. Tahdomme esityksillämme tuoda näitä vertauskohtia todellisuuteen ja luoda elävän ympäristön, jossa kohtaaminen on mahdollista.

Tekijät


Iiris Autio
on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi (AMK) Yrkeshögskolan Noviasta vuonna 2010. Hänellä on koulutuksensa ja laajan työkokemuksensa myötä rautainen ammattitaito teatterin ja draaman opettamiseen sekä ohjaajantyöhön. Kokemusta on satojen eri-ikäisten ryhmien kanssa toimimisesta monella kielellä ja erilaisissa ympäristöissä. Repertuaari ulottuu tutkivasta nykyteatterista nopeisiin devising-dramatisointeihin ja pyhiin musiikkinäytelmiin sekä historiallisiin draamaproduktiohin.

Iiriksen vahvuuksia teatterintekijänä ovat herkkä henkilöohjaus, terävä huumori ja monikerroksisuus. Ote on ajankohtainen niin sisällöltään kuin muodoltaan ja läsnäolon taito tekee hänen kädenjäljestään koskettavaa. Iiris osaa soveltaa ja kehittää sekä huomioida ihmisissä ja yhteiskunnassa taustalla vaikuttavia asioita ja tuoda niitä esiin inhimillisesti. Hän tietää, mitä on tekemässä ja välittää täydellä sydämellä ihmisistä, joita johtaa. Iiriksen tunneilla ja työkaverina on helppo olla ja uskaltaa heittäytyä.

Matti Halén on monipuolisesti lahjakas taiteentekijä, jolla on pitkä kokemus teatterityöstä. Matin tekemässä teatterissa painottuvat usein rikas visuaalisuus ja fyysisen teatterin keinot. Ohjaajana ja kirjoittajana Matin ilmaisussa näkyy ekspressionistinen, subjektiivinen ja moderni dramaturgia. Lisäksi Matti on työskennellyt tapahtumatuotannon parissa sekä teatteriopettajana erilaisten ryhmien kanssa kurssien, produktioiden ja draamatyöskentelyn puitteissa. Oman teatterinäkemyksensä mukaisen teatterikoulutuksen hän on luonut toimiessaan teatteriopintolinjan vastaavana opettajana kansanopistossa.

Taiteessa Mattia kiinnostaa erityisesti uusien asioiden tutkiminen ja laajan dynaamisen ilmaisun etsiminen yhdessä muiden kanssa. Matin parhaita puolia ovat lempeys ja kärsivällisyys sekä kyky intuitiiviseen ja uteliaaseen uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Hän innostuu idealistisista arvoista ja rohkeista visioista. Matin ohjauksessa moni on löytänyt elämänasenteeseensa uudenlaisen vapauden ja rauhallisuuden.